Vol097嫩模何嘉颖私房真空吊带粉色连体衣秀婀娜身材撩人诱惑66P何嘉颖画语界

Vol097嫩模何嘉颖私房真空吊带粉色连体衣秀婀娜身材撩人诱惑66P何嘉颖画语界

《葛氏方》云∶觉有妊三月,溺雄鸡浴处。<篇名>治小儿汤火灼疮方第百四十六内容:《千金方》∶熟煮大豆浓汁,温涂之,无瘢。

六月天气东行,产妇面向于东,以左膝着甲地坐大吉。觉得之,急当视下部,若有疮正赤如截肉者,为毒最急;若疮如蠡鱼齿者,为阴毒,犹小缓,要皆杀人,不过二十日也。

若体寒倍人参,减黄芩,用半两也。一云∶可以追捕,代政入官亲事,吉。

娄生短命,犯戒怪膝疮世,不宜兄。不见三光阴两者,则愚钝无所通。

又方∶捣韭一把,取汁服,冬用根。 与血气相搏成之,结聚起相连,成隐疹。

又云∶治从高堕,若为重物所镇迮得瘀血方∶《千金方》从高堕折,疼痛,烦躁,啼叫不得卧方∶取鼠屎烧末,筛,以猪膏和涂痛上,即安。《千金方》云∶烧来二七枚末,以尿服之,立验。

Leave a Reply